BTJ Recension Kossor på rymmen


Bonden Micke - kossor på rymmen


Publiceras i BTJ-häftet nr 19, 2018.


Lektör Inger Lindberg


Detta är den femte fotobilderboken om Bonden Micke och livet på Nygård, en öländsk bondgård. Det rikliga
bildmaterialet består av färgfotografier i olika storlekar, främst på djur och natur. Boken inleds med en kort
introduktion där människorna som bor på gården, djuren samt gårdens verksamheter presenteras. Sedan är det
gårdens kor (kvigor) som har huvudrollen i resten av boken. De har rymt från sin hage och lyckats ta sig ut i havet.
Nu blir det bråttom! Det är till slut hunden Vegas som lyckas få tillbaka kvigorna på fast mark och allt slutar bra.
Berättelsen är spännande att läsa och får en extra dimension genom att den är verklighetsbaserad. Text och bild
samverkar fint och det är intressant att få berättelsen så tydligjord genom de många fotografierna. Tyvärr är
bildtexterna så finstilta att det är svårt att läsa dem. Berättelsen löper lätt och ledigt med ett vardagligt och lättsamt
språk. Ofta finns förklaringar av en del ord och företeelser i den löpande texten, men inte alltid. Det skulle t.ex. ha
varit bra att få veta vad en kviga är. Boken passar bra för såväl egenläsning som högläsning, här finns mycket
spännande att samtala om.

BTJ Recension Vinter på Nygård

Sagan om Bonden Micke - vinter på Nygård

Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2018.

Lektör Inger Lindberg

Snöstormen Fåken har slagit till över Öland och Nygård, där bonden Micke bor med familj och djur. I den fjärde fotobilderboken om bonden Micke och hans gård får läsaren via både fotografier och text ta del av vilka konsekvenser Fåken för med sig, t.ex. att mjölkbilen inte kan komma och hämta kornas mjölk på grund av alla snöhinder som bildats. Detta löses så småningom med hjälp av hjullastare och snöskoter. Boken inleds med en presentation av gården, verksamheten, djuren och de som bor på Nygård. Liksom i de tidigare böckerna om
bonden Micke blandas fakta och förklaringar till olika företeelser med den berättande texten på ett utmärkt och lättförståeligt sätt. Utöver Fåkens framfart och effekter får man också veta hur mjölken tas om hand på mejeriet och vilka produkter det kan bli förutom mjölk. Något annat som är intressant att veta är att korna får tjock vinterpäls och att deras kroppstemperatur hjälper till att värma upp lagården.

Färgfotografier fyller uppslagen och både bilder och text kompletterar och förtydligar varandra bra. Jag tycker att denna bok är den mest intressanta och mest välstrukturerade av böckerna om bonden Micke på Nygård.

BTJ Recension Det stora Traktorracet

Sagan om bonden Micke - det stora traktorracet
Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2017.
Lektör Inger Lindberg

Detta är den andra fotobilderboken om bonden Micke och hans familj på gården Nygård på Öland. Fler delar är planerade i serien. Denna bok handlar framför allt om dagen då det var traktorrace på gården, men läsaren får
också en liten inblick i vilka djur som finns på gården och vilka maskiner som behövs för att bruka jorden. Boken består främst av trevliga färgfotografier, både helsidestäckande och lite mindre, som till största delen visar olika traktorer. Traktorracet blir spännande – storebror Patrik kör en stor, snabb traktor och lillebror Jonathan kör en lite
mindre, äldre traktor. De kommer båda till final och Jonathan vinner, han har haft stor nytta av att varje dag övat på att starta snabbt och svänga snävt. Texten är lättförståelig och vardagligt uttryckt och följer bildmaterialet fint.
Tävlingsmomentet är alldeles lagom spännande för yngre barn att få ta del av, här finns mycket att samtala om tillsammans med en vuxen eller en kompis. Boken passar bra för såväl högläsning för yngre barn som egenläsning för lite äldre barn. Författaren Karolina Sörman frilansar som skribent och har fotograferat de flesta av bokens bilder. Hon har själv en gård på Öland där hon hämtar inspiration till sina böcker.

BTJ Recension Sagan om Moonshine

Sagan om Moonshine

Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2017.

Lektör Inger Lindberg

Ponnyn Moonshine blev 33 år gammal och Mamman red på honom som ridskolehäst. När Moonshine blev ”pensionär” blev hon kompis med lilla E, dotter till Mamman, som fick lära sig att ta hand om ponnyn och också rida på henne. Med en trevlig och lättillgänglig text och ett omfattande bildmaterial bestående av färgfotografier berättas om Moonshines tillvaro med hopptävlingar, små ryttares omsorger, semester i sommarhagen m.m.

En höstdag avslutas Moonshines liv och med värme och innerlighet beskrivs hur sorgen och saknaden efter henne tar sig uttryck. Boken passar bra som högläsningsbok och är ett fint samtalsunderlag utifrån temat vänskap med djur och också hur det kan vara att mista ett älskat djur. Författaren har själv tagit många av fotografierna och tyvärr är en del av bilderna lite väl mörka och oskarpa, men helhetsintrycket av boken uppvägs av textinnehållet.

BTJ Recension En fis på tvären

Sagan om bonden Micke - en fis på tvären
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2017.
Lektör Inger Lindberg
Recension
Fotobilderbok. Här kommer den tredje boken om bonden Micke och hans djur och familj på gården Nygård på Öland. Nu är det kossan 0099 och Mickes fru veterinären Jessica som är i fokus. En tidig morgon vaknar Micke av råmanden från lagården. Kossan 0099 verkar vara sjuk och Micke väcker Jessica som snabbt skyndar ut i lagården och undersöker kossans mage. Det är en fis som sitter på tvären och med hjälp av lite medicin blir allt bra igen.
Boken är till sitt upplägg lik de tidigare böckerna med ett rikt bildmaterial bestående av fina färgfotografier och en lättförståelig berättande och också undervisande text. Läsaren får kunskap om vad en veterinär är och hur en veterinär kan arbeta, likaså att en ko har fyra magar och vad en ko tycker om att äta. I sitt textsammanhang
förklaras vad ensilage och hö är – det finns många intressanta saker som ett barn i förskoleåldern kan ta del av.
Författaren, tillika fotografen, är frilansskribent och har en egen gård på Öland. Boken passar bra för både högläsning för yngre barn såväl som egenläsning för nybörjarläsaren. Den är också intressant som samtalsunderlag om livet på en bondgård och de djur som finns där.

BTJ Recension Regn och Solsken

Sagan om Bonden Micke
Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2016.
Lektör Inger Lindberg
Recension
Sagan om Bonden Micke är en fotobilderbok. Här berättar debutanten Karolina Sörman i text och bild om livet på landet, i både regn och solsken. Precis som bonden Micke med familj bor författaren på en gård på Öland, dock bara sommartid. Övrig tid ägnas bl.a. åt frilansuppdrag inom journalistik och andra skrivuppdrag. Boken har ett litet behändigt liggande format och innehållet har främst fokus på att berätta om nödvändigheten av både regn och solsken för ett jordbruk med både odling och djur. Uppslagen domineras av färgfotografier i olika format på djur, natur, människor och miljöer. Bildmaterialet hade vunnit på att innehålla lite färre men istället större bilder för tydlighetens skull, ibland blir det lite för smått och plottrigt.

Den berättande texten är informativ och intressant och skriven på ett lättillgängligt språk med vardagligt uttryck. Svårare ord och företeelser, t.ex. ensilage och vallodling, förklaras i den löpande texten. Överlag så samspelar text och bild fint. Ytterligare fyra böcker är planerade i en serie om vardagen på ett jordbruk. Den vänder sig främst till yngre barn som, med en vuxen vid sin sida, kan tillgodogöra sig textinnehållet och också få en samtalspartner, men även barn i tidigare skolår kan ha behållning av boken för egen läsning.

Senaste kommentaren

21.03 | 16:28

Hej Sandra! Jag säljer även via en handelsträdgård och direkt från gården. Det finns absolut ett intresse men inte så mycket försäljning via hemsidan. Mvh Karolina

21.03 | 12:00

Hej är folk intresserade och köper?
Har 2 hästar och nyfiken på vad man kan göra mvh sandra

02.02 | 20:22

Tack! Vi hörs via mail. MVH Karolina

02.02 | 20:21

Jag har mailat dig. MVH Emma

Dela den här sidan